(09/01/2013) Công bố thông tin chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An.

FILE ĐÍNH KÈM

(28/12/2012) CBTT Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty liên kết.

FILE ĐÍNH KÈM

(05/11/2012) Giải trình giá cổ phiếu LAF giảm sàn 10 phiên liên tiếp

FILE ĐÍNH KÈM

(10/10/2012) Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An về việc hoãn chi cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011 và sẽ báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 xin ý kiến thông qua.

FILE ĐÍNH KÈM

(27/07/2012) Báo cáo tình hình quản trị cổ đông 06 tháng đầu năm 2012.

FILE ĐÍNH KÈM

(21/05/2012) Giải trình việc trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trong BCTC năm 2011 đã được kiểm toán.

FILE ĐÍNH KÈM

(05/04/2012) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05 tháng 04 năm 2012

FILE ĐÍNH KÈM

(24/03/2012) Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAFOOCO) được tổ chức tại Hội trường Ủy Ban Nhân dân tỉnh Long An số 61 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Tân An, Long An vào ngày 24/03/2012

FILE ĐÍNH KÈM