LAFOOCO

Founded in 1985, Lafooco - a member of PAN Food - is a pioneering cashew nut trading and processing company based in Long An province of Vietnam. We are currently among the Top 5 cashew nut traders

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

.....

Founded in 1985, Lafooco - a member of PAN Food - is a pioneering cashew nut trading and processing company based in Long An province of Vietnam. We are currently among the Top 5 cashew nut traders

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

Founded in 1985, Lafooco - a member of PAN Food - is a pioneering cashew nut trading and processing company based in Long An province of Vietnam. We are currently among the Top 5 cashew nut traders

XEM CHI TIẾT

LAFOOCO

Founded in 1985, Lafooco - a member of PAN Food - is a pioneering cashew nut trading and processing company based in Long An province of Vietnam. We are currently among the Top 5 cashew nut traders

XEM CHI TIẾT
  • Chất lượng
    •   Chính sách chất lượng được Tổng Giám đốc Công ty xây dựng, ban hành và phổ biến đến toàn thể nhân viên trong công ty. Tất ...

      » XEM THÊM